Meitat dels aqüífers de l’Alt Empordà estan contaminats per excés de nitrats